CENNIK

CENA w 2022/CENA od stycznia 2023
PORADNICTWO, w tym online (50 min.) 150 zł/170 zł
PSYCHOTERAPIA DLA KOBIET/ w tym Psychoterapia Zaburzeń Psychosomatycznych
— Konsultacja wstępna (60 min) 150 zł/170 zł
— Diagnoza (2-3 spotkań) 150 zł (spotk.)/170 zł
— Sesja psychoterapii (60 min.) od pon.-pt. w godz. 9.00-20.00 120 zł/140 zł
— Sesja psychoterapii (60 min.) od pon.-pt. po 20.00 i soboty 150 zł/170 zł
— Sesja psychoterapii online (60 min.) od pon.-pt. w godz. 9.00-20.00 120 zł/140 zł
— Sesja psychoterapii online (60 min.) od pon.-pt. po 20.00 i w soboty 150 zł/170 zł
Superwizja (60 min.) 180 zł/200 zł
— Superwizja online (60 min.) 180 zł/200 zł