Poradnictwo

Jeżeli nie jesteś zainteresowana regularną pracą psychoterapeutyczną, możesz skorzystać z porady. Ta forma wsparcia jest pomocna, gdy chciałabyś uzyskać wskazówki, rady i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania konkretnej trudnej sytuacji w jakiej się znalazłaś. Porada nie jest sesją psychoterapeutyczną, ale udziela jej specjalista, który wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami w trudnych sytuacjach, przedstawia możliwe ścieżki rozwiazania tej sytuacji .

Porady służą rozpoznaniu problemu, poszukiwaniu rozwiązań, przekazaniu informacji, zaplanowaniu konkretnych, realistycznych działań. Mogą być jednorazowe lub wielorazowe w zależności od problemu i czasu jego trwania. Oto lista przykładowych problemów, w których możesz zasięgnąć porady w Motylarni:

  • emocje i stres;
  • objawy bólowe, zmęczenie, bezsenność, które pomimo prób nie uzyskały diagnozy u lekarzy specjalistów (objawy psychosomatyczne);
  • śmierć bliskiej osoby;
  • problemy rodzinne (rozwody, zdrady, adopcje, problemy w rodzinach rekonstruowanych, samotne rodzicielstwo, problemy z dorosłymi dziećmi, problemy z rodzicami i inne);
  • problemy ze zdrowiem psychicznym, choroba psychiczna osoby bliskiej;
  • poważne zmiany życiowe, nowy etap życia;
  • trudności w pracy, mobbing, utrata pracy;
  • radzenie sobie w grupie i z grupą;
  • inne.
CZAS TRWANIA50 min.
CENA180 zł
ZAPISYmailowo: kontakt@motylarnia.edu.pl
przy pomocy systemu rejestracji
telefonicznie: 697094805

Zanim się zapiszesz, przeczytaj zasady umawiania, odwoływania sesji i RODO