Odwoływanie sesji

  1. Odwołanie sesji może dotyczyć tylko sesji już zarezerwowanej.
  2. Jedyną drogą odwołania sesji jest droga smsowa na numer 697094805 lub w systemie rejestracyjnym.
  3. Odwołanie musi nastąpić najpóźniej 24 h przed umówioną sesją.
  4. Za skuteczne odwołanie sesji uznaje się otrzymanie smsa zwrotnego od Motylarni z potwierdzeniem odwołania lub smsa z systemu rezerwacji.
  5. Nieobecność na sesji, bez odwołania jej z zachowaniem 24h, skutkuje koniecznością jej opłacenia.