Umawianie sesji

  1. Sesje umawiamy osobiście na spotkaniu, smsowo, telefonicznie, mailowo lub przy pomocy systemu rejestracyjnego
  2. Po wysłaniu propozycji terminu czekamy na potwierdzenie jego dostępności przez Motylarnię.
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności terminu,jest on rezerwowany dla osoby na 24 h, w ciągu których należy uiścić opłatę za rezerwację miejsca przelewem i przesłać jego potwierdzenie na adres kontakt@motylarnia.edu.pl lub opłacić gotówką na sesji. Patrz Płatności
  4. Po otrzymaniu wpłaty Motylarnia potwierdza zapłatę smsem lub mailowo, co oznacza rezerwację miejsca.
  5. Odwołanie opłaconej sesji może nastąpić po spełnieniu warunków opisanych tutaj.