Genogram. Narzędzie wywiadu i diagnozy. Szkolenie dla początkujących

DLA KOGO?

Psychoterapeuci , trenerzy, psychologowie, pedagodzy, asystenci rodzin i in. specjaliści pracujący z rodziną oraz studenci ostatnich lat kierunków humanistycznych i społecznych

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • Wykonywania genogramu klienta/pacjenta
 • Czytania genogramów sporządzonych przez innych specjalisów
 • Prowadzenia wywiadu z osobą indywidualną, parą, rodziną z użyciem genogramu
 • Stawiania tzw. pytania do genogramu
 • Badania relacji w rodzinie i ich uwarunkowań dzięki genogramowi

PROGRAM

1. Symbole i zasady rysowania genogramu – teoria i ćwiczenia praktyczne

2. Rysowanie genogramu na podstawie spisanego wywiadu – ćwiczenia

3. Rysowanie genogramu w trakcie prowadzonego wywiadu – ćwiczenia

4. Stawianie pytania genogramowego – ćwiczenia

5. Tworzenie własnej legendy-ćwiczenia

6. Zasady diagnozy z użyciem genogramu

7. Identyfikacja wzorców przekonań i mitów rodzinnych, rodzinnych, trójkątów rodzinnych, podsystemów, traum transgeneracyjnych, reguł zachowania, ukrytych lojalności, wzorców komunikacji, wzorców władzy i kontroli – znaczenie dla diagnozy i ćwiczenia

 • Identyfikacja strukturalnych zaburzeń rodziny (zaburzona hierarchia podsystemów, odwrócony trójkąt, wędrujący odwrócony trójkąt, sztywne triady, patologiczne triangulacje, brak elementów systemu) i ich wpływ na poszczególnych członków rodziny
 • Identyfikacja relacyjnych zaburzeń rodziny (zaburzona autonomia systemu, zaburzenia władzy w rodzinie, mity rodzinne, lojalność rodzinna a struktura konfliktów lojalności, wzory interakcji bliskości i dystansu oraz konfliktów) i ich wpływ na poszczególnych członków rodziny
 • Identyfikacja temporalnych zaburzeń rodziny na podstawie genogramu (kryzysy a zadania fazy i zagrożenia) i ich wpływ na poszczególnych członków rodziny

8. Tworzenie własnego genogramu – praca własna uczestnika

CO OTRZYMASZ?

 • materiały z zawartością treści szkolenia
 • zaświadczenie o uczestnictwie
 • opiekę merytoryczną prowadzącej

TERMINY

Termin szkolenia: 26.03.2022, g. 10.00-15.00

Termin zapisów: 21.03.2022

CENA 300 zł

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przelanie całej kwoty do dnia 22.03.2022. W przypadku nieobecności Uczestnika, Organizator zwraca połowę tej kwoty.

MIEJSCE SZKOLENIA

Wirtualna sala szkoleniowa na platformie Zoom

ORGANIZATOR SZKOLENIA

Motylarnia. Ośrodek Rozwoju Osobistego i Zawodowego dla Kobiet, ul. Szeroka 41, 87-100 Toruń

PŁATNOŚCI

W jaki sposób możesz dokonać płatności przeczytaj TUTAJ

ZAPISY

PROWADZĄCA: dr n. hum. Dominika Łęcka

Certyfikowany psychoterapeuta systemowy oraz EFT, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii zdrowia, promotor zdrowia. Kierownik w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Zawodowego dla Kobiet „Motylarnia” w Toruniu. Pracująca głównie w zakresie traumy i psychosomatyki. Naukowo zajmująca się diagnozą przeżycia, narracją o problemie, emocją jako zmysłem i socjosomatyką. Więcej informacji TUTAJ